http://bayanbox.ir/id/2877345278121749323

گروه مکاترونیک دانشگاه آزاد کاشان

وبلاگ تخصصی دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه آزاد کاشان

گروه مکاترونیک دانشگاه آزاد کاشان

وبلاگ تخصصی دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه آزاد کاشان

ردیف عنوان
1 تنظیم فشارخون با استفاده از روش کنترل H∞ مقاوم
2 طراحی و پیاده سازی کنترل کننده فازی عصبی بر روی ربات چهار درجه آزادی اسکارا
3 طراحی کنترل کننده حرکت مبتنی بر مد لغزشی برای پرنده بدون سرنشین با وجود اغتشاش باد
4 کنترل تطبیقی مقاوم برای سیستم های چند عاملی غیر خطی دارای عوامل تاخیر زمانی متغیر با زمان.
5 طراحی یک کنترل کننده کوادراتور با استفاده از الگوریتم تطبیقی فازی
6 کنترل آرایش تطبیقی عصبی ربات های متحرک چرخ دار با استفاده از تکنیک خطی سازی فیدبک با در نظر گرفتن اشباع عملگرها
7 ردیابی غیر خطی و مقاوم جهت هواپیمای بدون سر نشین چهار موتوره با استفاده از مشاهده گر حالت توسعه یافته در مختصات نمایی
8 کنترل آرایش خطی ساز فیدبک ورودی- خروجی شناورهای روی سطح تحریک ناقص با در نظر گرفتن اشباع ورودی با استفاده از شبکه های عصبی تابع پایه شعاعی
9 حل مسأله ی سینماتیک معکوس و کالیبراسیون دست به چشم بازوی ربات شش درجه آزادی سری با استفاده از شبکه های عصبی
10 طراحی وشبیه سازی مشاهده گر فازی بهره بالا برای سیستم های غیر خطی با نامعینی
11 ﻣﺪل ﺳﺎزی دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ، شبیه سازی و ﮐﻨﺘﺮل ﯾﮏ ﮐﻮادروﺗﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از کنترل کننده PID تنظیم شده توسط کنترل کننده فازی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک و ازدحام ذرات
12 طراحی اتوپایلوت مقاوم H-Infinity برای محور طولی یک هواپیمای بدون سرنشین در حضور اغتشاش و نامعینی
13 ارائه کنترل کننده ترکیبی فازی-تطبیقی جهت ردیابی نقطه بیشینه توان در سیستم های فتوولتائیک
14 کنترل دینامیک نامعین هلیکوپترهای بدون سرنشین دو رتوره به کمک شبکه های عصبی تابع پایه شعاعی و چند لایه با قید اشباع عملگر
15 تعیین عمق بیهوشی بیماران تحت عمل جراحی با استفاده از سیستم های فازی در حضور نامعینی
16 کنترل سطح پویایی تطبیقی هلیکوپترهای دو روتوره در فضای سه بعدی
17 کنترل غیر خطی مقید حرکت شناورهای زیر دریایی خودگردان با وجود عدم قطعیت ها و محدودیت سیگنال ورودی کنترل
18 طراحی و شبیه‌سازی یک کنترل‌کننده پایدارساز مقاوم تطبیقی برای یک ربات متحرک زنجیردار با استفاده از روش کنترل سطح دینامیکی
19 پیاده سازی عملی کنترل کننده PID -فازی روی ربات دو لینکی
20 کنترل عصبی- فازی هلی‌کوپتر چهار موتور بدون سرنشین در حالت معلق در هوا
21 کنترل عملگر نیوماتیکی با استفاده از روش کنترل مد لغزشی
22 طراحی کنترل کننده فازی-PID مرتبه کسری برای سیستم تعلیق کامل خودرو با استفاده از الگوریتم ژنتیک
23 کنترل آرایش بندی وسایل نقلیه شناور روی سطح با تحریک ناقص در حضور نامعینی های مدل با قید اشباع عملگر
24 طراحی مسیر بهنگام ربات متحرک توسط شبکه های پتری
25 کنترل فازی مسیر ربات های سیار به روش میدان پتانسیل .
26 برنامه ریزی مسیر وکنترل فرود هواپیمای بدون سرنشین با منطق فازی
27 بررسی اثرات STATCOM بر نیروگاه های بادی با ژنراتور القایی دو سو تغذیه( DFIG ) بر اساس کنترل کننده خطی ساز فیدبک ورودی- خروجی ( IOFLC )
28 کنترل فازی- لغزشی با ساختار متغیر برای کنترل ربات‌های صنعتی
29 کنترل مقاوم سیستم دو موتوره دو ورودی دو خروجی مبتنی بر روش دفع فعال اغتشاشات
30 شناسایی مدل و بهبود پاسخ سیستم کنترل SVC مجتمع فولاد مبارکه با استفاده از روش NLARX و الگوریتم های تخمین زن
31 بهبود کیفیت سیگنال های واحد اندازه گیری اینرسی از طریق حذف نویز با تبدیل موجک، مبتنی برآستانه گذاری و الگوریتم ژنتیک
32 طراحی یک شبکه عصبی آنالوگ با توان مصرفی کم
33 کنترل مقاوم برای گلایدرهای زیرسطحی خود گردان با استفاده از روش H∞
34 کنترل غیرخطی مقاوم تطبیقی هلیکوپترهای بدون سرنشین در فضای سه بعدی با استفاده از شبکه های عصبی پایه ی شعاعی
35 ارایه روش کنترل مد لغزشی برای مبدل dc-dc با کلید زنی نرم
36 طراحی و شبیه سازی کنترل کننده سرعت تطبیقی توربین بادی سرعت متغیر
37 کنترل یادگیری تکراری فازی یک بازوی رباتیکی
38 کنترل غیرخطی مقاوم یک سیستم پرنده چهارپره به روش مد لغزشی
39 طراحی کنترل کننده بهینه مبتنی بر روش های هوشمند به منظور تنظیم کنترل بار و فرکانس در سیستم های قدرت
40 طراحی یو پی اس آنلاین تکفاز تمام سینوسی بر مبنای میکروکنترلر با رگولاتور اتوماتیک ولتاژ (AVR) در ورودی و اینورتر تمام پل در خروجی برای بهبود شکل موج سینوسی
41 شناسایی مدل دینامیکی یک ربات دو عضوی به صورت عملی
42 شناسایی سیستم و ارائه یک کنترلر پیشبین مدل تطبیقی(AMPC) بر روی درام بویلر توربین نیروگاه حرارتی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
43 طراحی کنترلگر مقاوم و روش تشخیص عیب برای سیستم های چند عامله دارای تأخیر متغیر با زمان بازه ای در حضور اغتشاش
44 کنترل فازی- تطبیقی مبتنی بر مشاهده گر برای سیستم های تاخیر زمانی در حضور نویز تصادفی
45 ارایه روش کنترل مد لغزشی برای مبدل باک با کلیدزنی در ولتاژ صفر جهت بهبود پاسخ دینامیکی
46 طراحی کنترلر PID مرتبه کسری برای کنترل سطح سیستم سه-مخزن براساس الگوریتم تکاملی
47 طراحی یک کنترل کننده مد لغزشی فازی برای بازوی روباتی صفحه ای صلب
48 کنترل مقاوم کشش بین قفسه ای در پروسه نورد سرد
49 طراحی کنترل فیدبک خروجی برای رباتهای متحرک چرخدار درایو آکرمن درحضور عدم قطعیت در مدل با استفاده از شبکه عصبی پایه شعاعی
50 طراحی یک شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم آموزش آن توسط مدارات مجتمع CMOS آنالوگ
51 : طراحی و ساخت یک کنترل کننده فازی برای مبدل بوست با کلمپ اکتیو
52 بهبود کنترل ضخامت ورق در کارخانجات تولید ورق با استفاده از کنترل فازی
53 پیاده سازی الگوریتمهای چیدمان گره¬های هوایی در شبکه¬های حسگر پیشا
54 طراحی و بهینه سازی یک کنترلر ترکیبی نوین بر پایه کنترلر فازی و PID
55 : دنباله روی مسیر مطلوب در یک پروب انعطاف پذیر زیست الهام در حضور عدم قطعیت
56 طراحی یک سیستم تحمل پذیر خطا با استفاده از شبکه عصبی برای زیر دریایی های بدون سرنشین
57 طراحی کنترل کننده مد لغزشی برای ربات تعادلی دوچرخ اصلاح شده به منظور حرکت بر روی سطوح ناهموار
58 کنترل فازی تطبیقی مقاوم مبتنی بر مشاهده گر برای سیستمهای تاخیرزمانی بدون آگاهی از علامت ماتریس بهره سیستم
59 شبیه سازی رفتار دینامیکی و طراحی کنترل کننده تطبیقی مدل مرجع برای فرایند برج تقطیر
60 طراحی، شناسایی و کنترل عصبی- فازی مقاوم دمای بخار خروجی بویلر نیروگاه حرارتی ذوب آهن اصفهان
61 طراحی سیستم کنترل یکپارچه غیرخطی برای نیروگاه بخاری
62 طراحی یک کنترل کننده فرکانس- بار برای سیستمهای قدرت بر اساس روش ∞ H
63 کنترل مستقیم گشتاور موتور القایی به روش تطبیقی با استفاده ازمشاهده گر تطبیقی
64 طراحی کنترل کننده تطبیقی مقاوم برای رآکتور شیمیایی
65 طراحی سیستم کنترل بهینه برای فرآیند CSTR با استفاده از الگوریتم تکاملی TLBO
66 طراحی بهینه قراردادهای مدیریت تقاضا در تجدید ساختار صنعت برق
67 کنترل تطبیقی ربات های متحرک غیر هولونومیک با وجود عدم قطعیت و محدودیت در ورودی
68 طراحی کنترل بهینه غیرخطی برای ربات آسکارا به روش بهینه سازی پارامتریک با در نظر گرفتن دینامیک سیستم
69 کنترل تطبیقی زیر دریایی بدون سرنشین به منظور ردیابی مسیر
70 طراحی و شبیه سازی فرود اتوماتیک برای هواپیما بدون سرنشین
71 کنترل توان توربین بادی سرعت متغیر در نواحی عملکرد مختلف توربین
72 کنترل خطی سازی با فیدبک ورودی- خروجی مقاوم برای ردیابی مسیر شناورهای زیر سطح خودگردان
73 آنالیز شاخص های آشوبی سیگنال EEG به منظور بررسی امکان تشخیص برخی بیماریهای مغزی
74 کنترل غیر خطی ارتفاع هواپیما با استفاده از روش گام به عقب و شبکه های عصبی
75 کنترل فازی پیل سوختی پلیمری به منظور افزایش راندمان توان
76 کنترل عصبی- تطبیقی مقاوم روبات اسکارا سه محوره با وجود نامعینی جرمی
77 طراحی یک منبع تغذیه فلای بک همراه با مدار اسنابر بهینه جهت افزایش راندمان
78 کنترل و جبران حرکت فیزیولوژیک در جراحی رباتیک قلب در حال تپش بر اساس مدل ارتجاعی- چسبندگی بافت
79 کنترل تطبیقی مسیر یک بازوی ربات با استفاده از کنترل پیش بین مدل
80 کنترل پیش بین مبتنی بر مدل ربات های متحرک در دنباله روی مسیر مطلوب با محدودیت در سرعت های ورودی
81 طراحی کنترل کننده تطبیقی نامتمرکز برای سیستم های ابعاد وسیع غیرخطی با وجود تداخلات بین زیرسیستمها با استفاده از شبکه های عصبی
82 طراحی و شبیه سازی یک کنترل کننده تطبیقی پس گام برای ردیابی مسیر شناور روی سطح خودگردان
83 ارائه یک مدل فازی کنترل ازدحام برای افزایش کیفیت سرویس شبکه های حسگر بی سیم
84 بررسی استفاده از انرژی باد در سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
85 طراحی کنترل کننده تطبیقی برای یک دسته از سیستم های غیر خطی غیر افاین ابعاد وسیع با استفاده از شبکه های عصبی چند لایه
86 کنترل مقاوم آرایش بندی ربات های متحرک رهبر- پیرو در حضور عدم قطعیت های مدل سازی
87 پیش بینی کوتاه مدت میزان سرعت باد با بهره گیری از فیلترهای تخمین گر دیجیتال دوبعدی با پاسخ ضربه محدود
88 کنترل برداری موتور سنکرون مغناطیس دائم با استفاده از تئوری آشوب
89 ارائه روشی مبتنی بر الگوریتم های ابتکاری برای تبیین پایگاه قواعد در سیستم های فازی TSK
90 کنترل غیر خطی سیستم تأمین توان الکتریکی ماهواره با استفاده از کنترل مد لغزشی
91 طراحی کنترل کننده پیش بین مدل غیرخطی برای سیستم برج تقطیر
92 طراحی و شبیه سازی یک کنترل کننده تطبیقی پس گام برای ردیابی مسیر شناور زیرسطح خودگردان
93 تعیین جای پای عدم قطعیت ها به کمک روش های ترکیبی دانه ای در طراحی کنترل کننده فازی نوع 2
94 کنترل تطبیقی دسته ای از سیستم های غیر خطی همراه با در نظر گرفتن پدیده پسماند عملگر به کمک شبکه عصبی موجک
95 شناسایی سیستم چندمتغیره غیرخطی مولد بخار نیروگاه با بکاربردن شبکه های عصبی و شبکه ویولت
96 پایدارسازی بالگرد چهار چرخانه به روش زمانبندی بهره و تنظیم با الگوریتم PSO
97 طراحی کنترل کننده پایدارساز PID درجه کسری
98 طراحی کنترل کننده مقاوم ∞H با جایگذاری قطب برای حرکت طولی هواپیمای بدون سرنشین
99 کنترل تطبیقی فشار در یک سیستم حفاری
100 کنترل تطبیقی روبات مکانیکی شامل دو مفصل انعطاف پذیر دارای نامعینی جرمی با روش اغتشاشات منفرد و با استفاده از شبکه های موجک
101 کنترل تطبیقی سیستم های ابعاد وسیع نامتمرکز یک کلاس از سیستم های غیرخطی تاخیردار با استفاده از شبکه عصبی
102 کنترل فازی- تطبیقی بازوی مکانیکی غیر خطی دو محوره با مفاصل صلب در حضور نامعینی
103 همزمان سازی سیستم های فراآشوب با استفاده از کنترل مد لغزشی فعال با سطح انتگرال
104 طراحی مطمئن کنترل کننده فیدبک خروجی H برای سیستم های خطی نا معین تاخیر دار
105 مدلسازی و کنترل نظارتی یک سیستم گسسته پیشامد تولیدی مبتنی برشبکه پتری
106 کنترل کیفیت قوطی های کنسرو در خط تولید با استفاده از روشهای پردازش تصویر
107 کنترل نرو فازی سیستم پاندول معکوس
108 کنترل نروفازی جرثقیل بندرگاه با جرم معلق
109 طراحی رویتگر غیر خطی جهت تشخیص خطا در دسته ای از سیستم های غیر خطی نامعین.
110 جذب ماکزیمم توان از یک سیستم فتوولتائیک در شرایط مختلف جوی با روش کنترل فازی- پرندگان
111 طراحی کنترل کننده DIP با استفاده از روش محاسبات AND
112 طراحی مشاهده گر تشخیص عیب برای توربین بادی به روش فیلتر کالمن توسعه یافته
113 طراحی کنترل کننده مقاوم جهت مانور قایق های بدون سرنشین بر اساس کنترل کننده فازی لغزشی با در نظر گرفتن اغتشاشات دریایی
114 مدل سازی کوره قوس الکتریکی بر مبنای تئوری آشوب به منظور بررسی و کنترل پارامترهای کیفیت توان
115 شناسایی پارامتری هلیکوپتر بدون سرنشین و طراحی کنترل کننده تطبیقی بر اساس مدل شناسایی شده آن در حالت مانور
116 طراحی شبکه عصبی موجک بازگشتی با ساختار خودکار برای شناسایی سیستم های غیر خطی
117 کنترل بهینه بازوی روبات با استفاده از روش مد لغزشی تطبیقی و فازی
118 کنترل تطبیقی برای تنظیم سیستم فشار خون از طریق تزریق دارو
119 طراحی کنترل کننده مقاوم جهت کنترل حرکات عمودی AUVها در پایه مدل سازی فازی تاکاگی-سوگنو
120 طراحی سیستم کنترل پدیده سرج در کمپرسورهای سانتریفیوژ با سرعت متغیر
121 کنترل سرعت (گشتاور) و شار موتور القایی بر اساس روش کنترل مستقیم گشتاور با استفاده از کنترل کننده مبتنی بر پسیویتی
122 بکارگیری کنترل فرایند آماری(SPC)در بهینه سازی عملکرد حلقه های کنترلی فرآیند بویلر
123 بررسی امکان تشخیص برخی از بیماری¬های قلبی با استفاده از آنالیز شاخص¬های آشوبی سیگنال ECG
124 طراحی اتوپایلوت فازی تطبیقی برای هدایت موشک
125 تلفیق سیستم موقعیت جهانی (GPS) و سیستم ناوبری اینرسی (INS) با بکار گیری فیلتر کالمن جهت کاهش خطای موقعیت
126 کنترل پروتز دست(دست مصنوعی) با استفاده از پردازش سیگنال الکترومایوگرافی و شناخت الگوی حرکتی آن
127 ارائه یک مبدل dc/dc با راندمان و بهره بالا و طراحی مدار کنترل کننده مناسب برای آن
128 کنترل تطبیقی سیستمهای ابعاد وسیع نامتمرکز یک کلاس از سیستمهای غیرخطی با استفاده از شبکه موجک
129 مدلسازی و کنترل تطبیقی فشار داخل کابین هواپیما با استفاده از شبکه های عصبی
130 طراحی کنترل کننده مقاوم جهت مدل هلیکوپتر براساس روش لغزشی-فازی ژنتیک
131 کنترل تطبیقی یک کلاس از سیستمهای غیرخطی با استفاده از شبکه موجک
132 کاربرد مدل شی گرا در ارتباطات افقی سیستم اتوماسیون پست‌های DCS با استاندارد IEC 61850
133 طراحی و شبیه سازی کنترل کننده ردیاب مسیر ربات های متحرک چرخ دار در حضور موانع متحرک با استفاده از میدان پتانسیل
134 : طراحی مکانیکی و کنترل ربات پوششی سه درجه آزادی برای توانبخشی مچ بعد از سکته های مغزی
135 طراحی کنترل کننده تحمل پذیر عیب با استفاده از کنترل پیش بین غیرخطی مبتنی بر لیاپانف جهت جبران عیب در عملگرها
136 کنترل آرایش بندی ربات های پیشرو –پیرو براساس روش کنترل مدلغزشی تطبیقی مرتبه دوم و سیستم های فازی در حضور اغتشاش محیطی
137 طراحی مسیر برای هواپیماهای بدون سرنشین درپرواز مشارکتی باوجود موانع درفضای سه بعدی بااستفاده ازشبکه عصبی والگوریتم پیش بین
138 کنترل عمق بیهوشی بیمار بر مبنای کنترلرهای هوشمند(فازی-الگوریتم ژنتیک)
139 طراحی سیستم کنترل فرود خودکار یک هواپیمای بدون سرنشین با استفاده از سیستم موقعیت یاب جهانی تفاضلی
140 طراحی کنترل کننده ردیاب فیدبک خروجی برای بازوهای متحرک با استفاده از روش تطبیقی-مقاوم-عصبی
141 کنترل هماهنگ ربات های چرخ دار با تریلر با درنظر گرفتن نامعینی های پارامتری و غیر پارامتری با استفاده از شبکه عصبی تابع پایه شعاعی
142 کنترل هماهنگ فیدبک خروجی اشباع سیستم های اویلر-لاگرانژ چند عاملی
143 طراحی یک کنترل کننده مقاوم فازی نوع دو مبتنی بر مدل برای سیستم گوی و صفحه
144 شناسائی وکنترل عصبی-فازی ارتز زانو -ران در طول سیکل راه رفتن
145 کاهش انحراف فرکانس در شبکه دو ناحیه ای شامل توربین بادی و سلول های فتوولتاییک با استفاده از الگوریتم PSO
146 بهینه¬سازی قیمت دهی زمان استفاده برای بازار انرژی با استفاده از مدل واکنش تقاضا
147 تنظیم عمق بیهوشی بیمار در حین عمل جراحی مبتنی بر کنترل کننده های فازی-تطبیقی نوع دو
148 کنترل و ناوبری هواپیمای بدون سرنشین به منظور اجتناب از برخورد با استفاده از روش ترکیبی تناسبی- فازی
149 کنترل برج تقطیر با استفاده از روش فازی نوع-2 بهینه‌سازی شده با الگوریتم ژنتیک
150 کنترل ردیاب مسیر شناورهای زیر سطح خودگردان تحریک ناقص با استفاده از کنترل سطح دینامیکی تطبیقی- عصبی
151 آشکارسازی، تخمین و سازش پذیری در حضور عیب عملگر در سیستم های خطی
152 ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻮادروﺗﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش مد لغزشی مرتبه دو بهینه شده با الگوریتم ازدحام ذرات
153 تشخیص و جداسازی عیب توسط رویتگر مد لغزشی در ترمزهایABS
154 الگوریتم تصمیم‌گیر سریع کشف خطا در ترانسفورماتورهای قدرت براساس سیستم عصبی-فازی-تطبیقی(ANFIS)
155 طراحی و پیاده سازی کنترلر مود لغزشی درجه بالا بر روی شبیه ساز زیر سیستم کنترل وضعیت ماهواره
156 طراحی و امکان سنجی پیاده سازی رؤیتگر مد لغزشی برای شبیه ساز زیرسیستم کنترل وضعیت ماهواره
157 مدلسازی و طراحی کنترل کننده بهینه برای توربین گازی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری
158 طراحی کنترل کننده تطبیقی فازی برای سیستم های غیرخطی الکترو هیدرولیکی سروو با وجود عدم قطعیت
159 بهبود عملکرد دینامیکی سیستم توربین بادی مبتنی بر ژنراتور القایی دو سو تغذیه (DFIG)
160 طراحی سیستم کنترل شناور زیر آب خودگردان با استفاده از روش کنترل PIP
161 کنترل مد لغزشی برای سیستم های سویچینگ چند عاملی غیر خطی
162 طراحی و پیاده سازی کنترل کننده فیدبک خروجی تطبیقی عصبی بر روی ربات چهار درجه آزادی اسکارا
163 کنترل هوشمند سیستم قدرت با توربین بادی توسط شبکه عصبی با استفاده از تکنیک FEL
164 طراحی یک کنترل کننده هماهنگ تطبیقی برای ردیابی مسیر کاروانی از ربات های متحرک آکرمن
165 طراحی سیستم کنترل ریفورمر تولید گاز هیدروژن بر اساس مدل فازی
166 استفاده از روشهای ترکیب مهارتها به منظور ایجاد سیستم تشخیص عیب دقیق بر اساس الگوریتمهای هوشمند
167 طراحی یک کنترل کننده خودکار دیداری ترکیبی روبات برای ردیابی اجسام متحرک
168 تزریق هوشمند انسولین در بیماران دیابتی نوع یک با استفاده از کنترل کننده ترکیبی فازی-PID بهینه شده با الگوریتم ژنتیک
169 طراحی یک کنترلر آموزشی تکراری تطبیقی برای ربات¬های صنعتی
170 استحصال حداکثر توان در توربین بادی با استفاده از کنترل کننده غیرخطی مقاوم
171 طراحی و شبیه سازی یک کنترل کننده تطبیقی پس گام برای کنترل هماهنگ چندین ربات درایو آکرمن
172 استفاده از کنترل کننده فازی نوع 2 در کنترل سیستم پاندول معکوس غیر خطی با حضور نامعینی
173 کنترل عصبی- تطبیقی ربات مکانیکی دارای دو مفصل انعطاف پذیر همراه با نا معینی جرمی
174 طراحی کنترل کننده برای مانور شناورهای سطحی با دو پروانه ی محرک در حضور اغتشاش های دریایی
175 طراحی سیستم کنترل برای هلی کوپتر کوچک با چهار موتور پرواز
176 طراحی کنترل کننده مدلغزشی فازی برای سیستم هدایت موشک
177 کنترل فازی لغزشی مبدل باک برای پیل سوختی اکسیدجامد در سیستم های قدرت
178 کنترل یادگیرتکرار شونده یک ربات صنعتی با شبکه های عصبی
179 کنترل هوشمند سمت و عمق یک ربات زیر سطحی خودگردان(AUV)در حضور اختلالات خارجی
180 طراحی سیستم کنترل دفع فعال اختلال برای کشتی
181 کنترل توربین بادی دو جرمه با استفاده از کنترل غیر خطی مد لغزشی
182 کنترل فازی تعادل خودکار ربات انسان نما در سطوح ناهموار
183 کنترل ردیاب شش درجه آزادی شناورهای زیر سطح خودگردان با استفاده از روش تطبیقی عصبی مقاوم
184 استفاده از سیستمهای فازی جهت تعیین میزان داروی شیمی درمانی برای بیماران سرطانی
185 استفاده از سیستم های فازی در تنظیم میزان انسولین تزریقی جهت بیماران دیابتی بر اساس مدل Hovorka
186 تنظیم تزریق اتوماتیک انسولین برای بیماران دیابتی نوع 2 به کمک سیستم های فازی TSK در مدل Dalla Man.
187 کنترل سطح آب سیستم مولد بخار در نیروگاه اتمی با استفاده از کنترل پیش بین تعمیم یافته

۹۴/۱۱/۳۰
Ebrahim Shahnazi

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی