http://bayanbox.ir/id/2877345278121749323

گروه مکاترونیک دانشگاه آزاد کاشان

وبلاگ تخصصی دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه آزاد کاشان

گروه مکاترونیک دانشگاه آزاد کاشان

وبلاگ تخصصی دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه آزاد کاشان

دانلود چکیده پایان نامه های رشته برق قدرت

جمعه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۴، ۰۴:۰۰ ب.ظ

ردیف عنوان
1 بهینه سازی برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری با در نظر گرفتن پایایی و قیود امنیت استاتیک شبکه انتقال
2 بهینه سازی شکل آهنربا با استفاده از روش تاگوچی و ابزار محاسباتی اجزای محدود با هدف کاهش گشتاور دندانه در ماشینهای الکتریکی با آهنربای سطحی
3 مدلسازی تحلیلی ماشین شار سویچینگ با سیم پیچ تحریک استاتور
4 هماهنگی تجهیزات حفاظتی اضافه جریان در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی در حضور منابع تولید پراکنده
5 کنترل ولتاژ و توان راکتیو ژنراتور توربین بادی با استفاده از جبران کننده سنکرون استاتیکی
6 طراحی یک موتور الکتریکی با گشتاور بالا بر اساس ساختار ماشین سوییچ رلکتانس دو استاتوره و آنالیز آن به روش اجزای محدود
7 بررسی و شبیه سازی اثرات هارمونیک های تولید شده بوسیله توربین بادی در سیستم قدرت
8 کنترل زاویه ی پره ی توربین بادی دوسو تغذیه با استفاده از منطق فازی
9 تحلیل دینامیکی یک سیستم کوره‌ قوس الکتریکی از دیدگاه تئوری انشعابات
10 تحلیل مدال توربین های باد با ژنراتور القایی دو سو تغذیه متصل به شبکه
11 طراحی و شبیه سازی منبع تغذیه توان میکرو ماهواره ها
12 مدل‏سازی دینامیکی و تنظیم بهینه‏ یارامترهای کنترلی توربین بادی مجهز به DFIG
13 طراحی و پیاده سازی یک مبدل PFC-Flyback یک طبقه
14 بهسازی کنترل کننده بدون سنسور درایو موتور سنکرون رلوکتانس
15 بکارگیری و ترکیب الگوریتم های هوشمند در توزیع اقتصادی بار با در نظر گرفتن ظرفیت چرخان در سیستم های قدرت
16 بهبود قابلیت گذر از خطای افت ولتاژ در سیستم های توربین بادی مبتنی بر ژنراتور القایی دو سو تغذیه
17 بررسی عملکرد جبران ساز موازی در شبکه شامل بارهای کششی غیر خطی در حضور کنترل کننده فازی
18 طراحی همزمان پایدارساز سیستم قدرت (pss) وپارامترهای کنترل‌کننده STATCOM با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل
19 بهبود تسهیم توان در یک ریزشبکه مستقل با استفاده از استراتژی کنترل غیرمتمرکز
20 بررسی و بهبود مبدل‏های بهره بالا برای کاربردهای سلول خورشیدی
21 بهبود قابلیت گذر از کمبود ولتاژ توربین های بادی مجهز به ژنراتور القایی دو سو تغذیه
22 کاهش هارمونیک های ولتاژ با استفاده از کنترل کننده افتی هارمونیکی در یک ریز شبکه در حالت جزیره ای و در حضور منابع اینورتری
23 طراحی یک مبدل تمام پل برای کاربرد در سیستم های انتقال توان بدون سیم
24 طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری پارامترهای کیفیت توان منابع تغذیه
25 تخمین ذخیره چرخان در ریز شبکه‏ ها
26 بهبود عملکرد شبکه‏ های توزیع شامل منابع تولید پراکنده در حالت‏های جزیره ‏ای و متصل به شبکه
27 کنترل ولتاژ و توان راکتیو در سیستم های توزیع دارای منابع تولید پراکنده و DSTATCOM
28 کنترل افتی مقاوم به منظور تسهیم توان دقیق و متناسب بین منابع اینورتری و کاهش هارمونیک های ولتاژ خروجی
29 برنامه‌ریزی امنیت مقید مشارکت واحدها (SCUC) در حضور واحدهای بادی و خودروهای برقی قابل‌اتصال به شبکه (V2G)
30 مدلسازی و تحلیل پایداری حالت گذرا در شبکه برق پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند در حضور بارهای بزرگ
31 مقایسه تأثیر جبران ساز سنکرون استاتیکی و پایدارساز سیستم قدرت بر میراسازی نوسانات توان ژنراتورهای سنکرون در سیستم های قدرت چند ماشینه
32 بررسی تاثیر ورود واحد بادی ماهشهر بر روی شبکه محلی از دیدگاه قابلیت اطمینان و پایداری شبکه
33 طراحی سیستم واحد حفاظت مرکزی در میکروگریدها بر اساس ضریب جریان خطا
34 جایابی TCSCدر سیستم قدرت به منظور بهبود پایداری شبکه با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (ICA )
35 بررسی اثر عناصر FACTS موازی (SVC و STATCOM) بر روی رله های دیستانس
36 بهبود پایداری گذرا در سیستم های قدرت با بکارگیری UPFC
37 طراحی و ساخت یک منبع تغذیه DC غیر ایزوله با ضریب قدرت و راندمان بالا
38 برنامه ریزی چند هدفه و روزانه نیروگاه های آبی- حرارتی با روش برخورد مرز عمود
39 طراحی و ساخت منبع جریان dcتوان پایین با استفاده از 24V ACبا ضریب توان بالا
40 طراحی و پیاده سازی مبدل فوروارد با سوییچینگ در ولتاژ و جریان صفر
41 طراحی و ساخت منبع تغذیه نیم پل با راندمان و ضریب توان بالا
42 طراحی و پیاده سازی یک مبدل بوست با کلید زنی نرم و راندمان بالا بدون سوئیچ اضافی
43 طراحی و ساخت منبع تغذیه فلای بک شبه رزونانسی دوسوئیچه با راندمان و ضریب توان بالا
44 طراحی و شبیه سازی راه انداز نرم موتورهای القایی به همراه کاهش مصرف انرژی در حالت بی باری
45 برنامه ریزی کوتاه مدت و همزمان الکتریکی-حرارتی در سیستم¬های قدرت مدرن
46 تأثیر مدل کردن اجزای جبران کننده توان راکتیو استاتیکی بر دقت ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم قدرت
47 طراحی و ساخت یک منبع تغذیه رزونانسی نیم پل
48 تأثیر حضور نیروگاه تولید پراکنده بر کاهش تلفات، بهبود پروفیل ولتاژ، پایداری ولتاژ و سطح اتصال کوتاه در یک فیدر واقعی
49 تشخیص بهنگام وقوع حالت جز یره ا ی در شبکه ها ی مشتمل بر انواع منابع تولید پراکنده
50 برنامه ریزی چندهدفه ی خودروهای الکتریکی در سیستم توزیع هوشمند
51 برنامه ریزی چندهدفه نیروگاههای آبی حرارتی در حضور واحد تلمبه ذخیره ای با استفاده از روش محدودیت اپسیلون
52 مدل سازی قابلیت اعتماد ادوات FACTS با استفاده از فرآیند مارکوف
53 خازن گذاری مبتنی بر پیش بینی تلفات توان در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی
54 ارزیابی امنیت دینامیکی توربین‏های بادی مجهز به DFIG با استفاده از تحلیل حساسیت
55 برنامه ریزی درمدار قرارگرفتن نیروگاه ها با قید امنیت و در نظر گرفتن توربینهای بادی و خودروهای الکتریکی هیبرید قابل اتصال به شبکه
56 بررسی اثر پارامترهای کنترل‏کننده‌های روتور بر روی رفتار دینامیکی توربین‌های باد ژنراتور القایی تغذیه دوبل
57 ارائه تکنیک بهبود قابلییت گذر از افتادگی ولتاژ توربین های بادی مجهز به ژنراتور القایی دوسو تغذیه
58 بررسی تاثیر STATCOM بر نیروگاه های بادی با ژنراتور القایی دو سو تغذیه ( DFIG ) بر اساس کنترل کننده های غیرخطی مد لغزشی ( SMC )
59 کنترل فرکانس یک ریز شبکه مستقل شامل توربین بادی مبتنی بر DFIG
60 تحلیل مانیتورینگ موتور جریان مستقیم بدون جاروبک برای شناسایی عوامل مولد لرزش و صدا
61 بررسی کاربردهای مختلف تکنیک Flatnessدر سیستم‏های قدرت الکتریکی
62 کنترل هماهنگ جبران کننده توان راکتیو استاتیکی و PSS جهت تقویت میرایی نوسانات در سیستمهای قدرت دو ماشینه
63 طراحی ‏خازن‏ و طرح‏ مشخصه‏ های افتی ‏منابع تولید ‏پراکنده با ملاحظه‏ ی پایداری نوسان اول در یک میکروگرید
64 مدیریت توان یک سیستم تبدیل انرژی باد مجهز به DFIG
65 طراحی موتور سنکرون آهنربای دائم خود راه انداز در فریم استاندارد موتور القایی و مقایسه عملکرد آن با موتور القایی
66 طراحی یکسوکننده دارای اصلاح ضریب قدرت با در نظر گرفتن ملاحظات پایداری
67 بارزدایی بهینه با استفاده از اصلاح روشهای بارزدایی فرکانسی و ولتاژی مرسوم
68 بهبود پایداری دینامیکی در سیستم های قدرت چند ماشینه با بکارگیری UPFC
69 میرایی نوسانات در سیستم های قدرت توسط PSS و TCSC و طراحی کنترل کننده جهت بهینه سازی پارامترهای ان
70 بازآرایی بهینه شبکه های توزیع در حضور منابع تولید پراکنده
71 مدلسازی دینامیکی و طراحی پایدارساز سیستم قدرت (PSS) به منظور میرا نمودن نوسانات فرکانس پایین در سیستم قدرت چند ماشینه
72 مکان یابی و تنظیم زاویه بهینه جابجاگرهای فاز به منظور مدیریت تراکم در سیستمهای قدرت تجدید ساختار شده
73 مدلسازی و کنترل توربین بادی دارای ژنراتور القائی دوسو تغذیه در شرایط عدم تعادل ولتاژ شبکه
74 طراحی و ساخت بالاست الکترونیکی لامپ فلورسنت FML با ضریب قدرت بالا
75 فرآیند اندازه یابی بهینه برای سیستمهای نیروگاهی ترکیبی بادی خورشیدی توسط منطق فازی
76 مکانیابی منابع تولید پراکنده در شبکه‌های توزیع مبتنی بر ریسک
77 طراحی اینورتر یک سیستم فتوولتاییک متصل به شبکه سه فاز بر اساس ردیابی حداکثر توان
78 طراحی سیستم فتوولتائیک مستقل از شبکه با در نظر گرفتن ردیابی حداکثر توان و تاثیر شرایط محیطی
79 بهره برداری هوشمند و بهینه از میکروگریدها به کمک الگوریتم بهینه سازی کرم شب تاب
80 تسویه بازار رزرو با توجه به قید تامین یک مقدار معینEENS
81 طراحی موتور الکتریکی جریان مستقیم دو آرمیچره
82 طراحی کنترل کننده برا کاهش نویز موتور DC بدون جاروبک (BLDC)
83 تجارت توان بادی تحت عدم قطعیت در بازارهای قیمت‌های حاشیه‌ای محلی Lmp)
84 بهبود پایداری سیستم های قدرت به کمک کنترل کننده های ادوات FACTS و مبتنی بر روش کنترل تطبیقی
85 تعیین مکان و ظرفیت بهینه برنامه پاسخگویی بار به منظور کاهش همزمان قیمت تمام شده برق و کاهش تلفات با در نظر گرفتن عدم قطعیت بار با استفاده از الگوریتم ژنتیک
86 پیشنهاد یک الگوریتم جدید به منظور پیش بینی بار فیدرهای شبکه توزیع
87 کنترل آشوب و فروپاشی ولتاژ در سیستمهای قدرت به کمک ادوات FACTS
88 طراحی و ارزیابی عملکرد کنترل نوسانات زیر سنکرون با استفاده از statcom
89 تعیین مکان و ظرفیت بهینه SVC به منظور بهبود همزمان پایداری استاتیکی ولتاژ و کاهش قدرت بازار راکتیو
90 طراحی وساخت یک اینورتربرای یک موتور AC تکفاز باضریب قدرت پایین با استفاده ازروش کلید زنی PWM
91 طراحی کنترل کننده ی غیر خطی سیستم تحریک ژنراتور سنکرون با قابلییت پایدار سازی سیستم قدرت
92 مکان یابی بهینه و انتخاب سیگنال ورودی مناسب برای UPFC به منظور بهبود میرایی نوسانات سیستم قدرت
93 تحلیل انشعابات در یک سیستم قدرت چند ماشینه شامل نیروگاه بادی
94 طراحی مبدل قدرت سوئیچینگ برای سیستمهای حفاظت کاتدیک
95 برنامه ریزی تصادفی ریزشبکه های مجهز به خودروهای الکتریکی هیبرید
96 پخش بار بهینه در حضور نیروگاههای بادی با ماهیت تصادفی
97 طراحی یک مبدل الکترونیک قدرت چندسطحی جهت جذب حداکثر توان از سیستم های خورشیدی
98 تعیین نوع و ظرفیت بهینه ژنراتورهای توربین بادی در سیستم قدرت با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان و هزینه
99 بررسی الگوریتم های حفاظتی تشخیص شرایط جزیره ای در سیستم های توزیع در حضور منابع تولید پراکنده
100 تحلیل و ارزیابی مدهای پیچشی در سیستم قدرت جبران شده توسط جبرانگر های سری
101 طراحی همزمان کنترل کننده های TCSC و PSS به منظور پایدارسازی نوسانات سیستم قدرت
102 کنترل توربین بادی بر پایه DFIG در حین رخ دادن اغتشاشات ولتاژ در سیستم های توزیع
103 کنترل تراکم چند هدفه در سیستم های قدرت تجدید ساختار شده
104 طراحی کننده مقاوم محدوده وسیع ادوات FACTSجهت میرایی نوسانات بین ناحیه ای سیستم قدرت با در نظر گرفتن تاخیر زمانی پسخور اطلاعات راه دور
105 تأثیر مدل سازی دینامیکی منابع چندگانه برالگوی مدیریت انرژی یک سیستم قدرت هایبرید
106 تحلیل پایداری دینامیکی توربین باد مجهز به DFIG مبتنی بر آنالیز حساسیت مسیر
107 طراحی و شبیه سازی یک مجموعه کنترلی مناسب با حلقه سرعت PID برای توربین بادی با ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم
108 روشی ترکیبی برای تنظیم و جایابی بهینه پایدارساز سیستم قدرت در سیستمهای چند ماشینه
109 طرح ریزی بهینه به منظورتوسعه شبکه انتقال
110 مدلسازی ریاضی و شبیه سازی موتور مغناطیس دائم بدون جاروبک معکوس گرد
111 طراحی و شبیه سازی منبع تغذیه سوییچینگ جهت دمش آرک لامپ کریپتون در لیزر Nd:YAG
112 سویچینگ تجهیزات SVC بر مبنای روش ANFIS در شبکه‌های توزیع به منظور کاهش هارمونیک‌های شبکه و جبرانسازی توان راکتیو
113 بررسی تاثیر عملکرد سیستم های حفاظتی بر اختلالات ناحیه گسترده در سیستم های قدرت
114 تشخیص و مکان یابی تخلیۀ جزئی الکتریکی درترانسفورماتورهای قدرت به روش صوتی
115 مدل سازی دینامیکی یک سیستم قدرت هیبرید در نرم افرار DigSilent و انجام مطالعات دینامیکی بر روی آن
116 طراحی توربین بادی کوچک بر اساس ردیابی حداکثر توان
117 بهبود میرایی نوسانات سیستم قدرت با استفاده ازادوات Facts مبتنی بر کنترل تریستوری
118 ارزیابی قیمت انرژی و ذخیره چرخان در بازار برق با درنظر گرفتن نیروگاه‌های بادی
119 مطالعه و شبیه سازی اثر SSSC, Tcsc, Statcom , و UPFC بر پایداری استاتیکی ولتاژ در سیستم های قدرت الکتریکی
120 ردیابی نقطه توان ماکزیمم در سیستم های تبدیل انرژی بادی با ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم
121 بررسی اثرات منابع تولید پراکنده از نوع فتوولتایی بر پایداری سیستم های توزیع
122 تشخیص و طبقه بندی پدیده های کوتاه مدت کیفیت توان با استفاده از تبدیل موجک و روشهای هوشمند
123 بهبودپایداری ولتاژ سیستم های فوق توزیع با استفاده ازادوات D-FACTS
124 برنامه ریزی توان راکتیو مبتنی بر شاخصهای قابلیت اعتماد در سیستم های قدرت الکتریکی
125 بهبود بازیابی سیستم قدرت با استفاده از TCSC و SVC
126 افزایش بهره وری یک میکروگرید صنعتی با در نظرگرفتن قید امنیت
127 بهبود میرائی نوسانات بین ناحیه ای با استفاده از کنترلر ناحیه گسترده در توربین بادی نوع DFIG
128 میراکردن نوسانات بین ناحیه ای با استفاده از POD ادوات FACTS در سیستمهای چند ماشینه
129 کنترل ولتاژ و فرکانس شبکه هایبرید فتوولتائیک، سلول سوختی و توربین بادی در حالتهای متصل به شبکه و مجزا
130 ارتقاء عملکرد پایدار ساز های قدرت توسط شبکه های عصبی با نورون های تعمیم یافته
131 مطالعه و شبیه سازی پدیده ی انشعابات در منابع تولید مبتنی بر توربین بادی
132 ارزیابی حد دینامیکی پایداری ولتاژ با در نظر گرفتن اثر مدل بار، سیستم تحریک و پایدارساز سیستم قدرت
133 بررسی تاثیرتولید پراکنده بر افت ولتاژ لحظه‌ای در یک شبکه توزیع
134 مقایسه تاثیر ساختار انواع روتور مغناطیس دائم ،بر روی توان و گشتاور ماشین های مغناطیس دائم مختلف
135 مکان یابی سکسیونرها در حضور منابع تولید پراکنده
136 بررسی عوامل صدا ساز در موتورهای BLDC و ارائه راهکارهایی برای کاهش صدا
137 جایابی و تعیین اندازه بهینه و چند هدفی منابع تولید پراکنده تجدید پذیر در شبکه های توزیع
138 مدیریت و بهره برداری بهینه از ریز شبکه ها در حضور منابع تولید پراکنده
139 جایابی و اندازه بهینه منابع تولید پراکنده در شبکه های انتقال با استفاده از ترکیب الگوریتم ژنتیک و منطق فازی جهت بهبود پروفیل ولتاژ
140 آشکارسازی، اندازه گیری و طبقه بندی هوشمند اغتشاشات کیفیت توان با استفاده از تبدیل موجک و آنتروپی
141 سنکرون نمودن انرژی ذخیره شده تولیدی توسط سلول‌های خورشیدی با شبکه برق شهری
142 مطالعه تاثیر شرایط محیطی برروی بازده سلول‌های خورشیدی در استان خوزستان و ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد آنان
143 طراحی پایدار ساز سیستم قدرت با استفاده از کنترل کننده حالت لغزشی فازی
144 ارزیابی درجه امنیت ولتا‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژی شبکه توزیع نمونه کرمان
145 تعیین مکان و ظرفیت بهینه خازن‎های ثابت و قابل کلیدزنی در شبکه‎ های فشارضعیف با توجه به پخش بار و اعوجاج‎های هارمونیکی
146 بازآرایی چند هدفه سیستم های توزیع در حضور منابع تولید پراکنده و بانک های خازنی
147 طراحی سیستم کنترلی برای برینگ مغناطیسی فعال
148 بهبود وضعیت ریپل گشتاور موتورهای جریان مستقیم بدون جاروبک با سرعت کم
149 کنترل سرعت در توربین های بادی با استفاده از کنترل کننده های DPFC و فازی
150 شناسایی عوامل موثر در فروافتادگی ولتاژ و بهبود آن با استفاده از حیرانگر سنکرون دینامیکی ولتاژ (DVR)
151 طراحی کنترل کننده SSSC به منظور بهبود پایداری گذرای سیستم قدرت و استفاده از الگوریتم های تکمیلی جهت بهینه سازی پارامترهای سیستم
152 افزایش قابلیت اطمینان سیستمهای توزیع انرژی الکتریکی در حضور منابع تولید پراکنده
153 طراحی یک کلید استاتیکی برای سنکرون کردن یک میکرو گرید با شبکه سراسری
154 بهبود میرایی نوسانات سیستم قدرت در حضور کنترل کننده یکپارچهسیلان توان (UPFC)
155 طراحی اینورتر مورد استفاده در یک میکروگرید
156 مکان یابی تولیدات پراکنده به منظور آزاد سازی ظرفیت سیستمهای توزیع
157 طراحی یکسوساز سه فاز دیودی با قابلیت تصحیح ضریب توان
158 ارتقاء پایداری سیستم قدرت با استفاده از PSS و تنظیم پارامترهای TCSC براساس منطق فازی
159 کنترل سرعت چهارکلیده موتورBLDC سه فازه
160 مدل سازی و شبیه سازی یک سیستم قدرت هیبرید برای تحلیل اقتصادی در HOMER
161 کنترل هماهنگ ادوات FACTS توسط شبکه عصبی آدالاین به منظور افزایش پایداری گذرا در سیستم قدرت
162 حفاظت دیفرانسیل ترانسفورمر قدرت مبتنی بر تحلیل اماری شکل موجهای جریان های تفاضلی
163 مدیریت بهینه تراکم توان سیستم های قدرت توسط الگوریتم تکثیر باکتری
164 بررسی اثر جبران سازهای مبتنی بر مبدل ولتاژ sssc و statcom بر عملکرد رله دیستانس و بهبود منحنی مشخصه ی عملکرد رله
165 طراحی منبع تغذیه سوئیچینگ Flyback با ضریب قدرت بالا
166 بررسی و طراحی تاثیر UPFC در حضور مولدهای پراکنده بر پایداری سیستم های قدرت
167 کاربرد کنترل کننده های میراساز شبکه عصبی به منظور بهبود پایداری دینامیکی و گذرای سیستم قدرت مجهز به IPFC
168 طراحی همزمان پارامترهای PSS و سیستم کنترل SVC برای افزایش پایداری دینامیکی سیستم قدرت واستفاده ازالگوریتم تکمیلی جهت بهینه سازی پارامترهای سیستم
169 طراحی یک بالاست الکترونیکی فرکانس پایین برای لامپ های HIDبه منظور کاهش رزونانس‌ صوتی
170 طراحی کنترل کننده های همزمان CSCT و SSPبه منظور افزایش پایداری سیستم قدرت و استفاده از الگوریتم تکمیلی جهت بهینه سازی پارامترهای سیستم
171 طراحی و شبیه سازی کنترل کننده بهینه برای جبران ساز سنکرون استاتیکی چندپالسه به منظور اصلاح رفتار دی
172 بررسی اثر کنترل کننده یکپارچه فلو توان بر میراسازی نوسانات سیستم قدرت
173 بررسی کاهش جریان بلبیرنگ در موتورهای القایی با حذف ولتاژ وجه مشترک
174 طراحی جبرانساز خطای ایجاد شده توسط CVT در حالت گذرا به منظور بهبود اندازه گیری پارامتر های کیفیت توان
175 مدل سازی و بهبود پایداری سیستم قدرت کوپل شده با کنترلر tcsc به روش الگوریتم ژنتیک
176 کنترل منابع تغذیه بدون وقفه موازی با استفاده از منطق فازی
177 ‌ بازیابی بار با استفاده از سیستم اندازه گیری گسترده(WAMS ) در شبکه برق منطقه مرکزی ایران
178 استفاده از استاتکام جهت طراحی کنترل کننده ی کاهش اغتشاش غیر خطی در سیستم های قدرت
179 بررسی پدیده انشعابات در یک سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه توزیع
180 پیش بینی قیمت روز پیش در بازار برق با استفاده از روش رگرسیون بردار پشتیبان
181 تصحیح ضریب قدرت و میرا سازی تشدید هارمونیکی با استفاده از ترکیب سری بانک خازنی و فیلتر فعال موازی
182 طراحی و پیاده سازی یک مبدل ترکیبی بوست-فلای بک با کلید زنی نرم
183 طراحی و پیاده سازی یک مبدل Z-Sourceبا سلف کوپل شده و خازن سوئیچ شونده
184 طراحی و پیاده سازی یک مبدل دوجهته سپیک/ زتا با کلیدزنی نرم
185 طراحی و پیاده سازی دستگاه تحلیل توان برای منبع تغذیه تکفاز
186 شناسایی سیستم درام- بویلر و طراحی کنترلر هوشمند برای این سیستم جهت کنترل دمای بویلر و سطح آب درام
187 طراحی و مدلسازی پایدارساز سیستم قدرت هوشمند تکاملی جهت بهبود میرایی نوسانات فرکانس پایین در سیستم‌های قدرت چند‌ماشینه
188 بهبود پایداری با تنظیم همزمان اثر تثبیت‌کننده خودکار ولتاژ و پایدارساز سیستم قدرت در سیستم‌های تک ماشینه و چندماشینه
189 بهبود پایداری دینامیکی سیستم قدرت با نصب UPFC ‌‌‌هماهنگ شده با پایدارساز سیستم قدرت منطق فازی
190 پخش بار بهینه با قید امنیت و پایداری گذرا با استفاده از آلگوریتم رقابت استعماری
191 طراحی و پیاده سازی سیستم کنترل سرعت موتور سنکرون مغناطیس دائم داخلی با استفاده از روش کنترل حالت لغزشی ترمینالی
192 طراحی و پیاده سازی مبدل DC-DC تمام پل برای سیستم حفاظت کاتدی
193 طراحی و پیاده سازی مبدل نیم پل رزونانسی در توان 200 وات
194 تخمین روز-پیش ظرفیت یک پارکینگ اتّصال خودروهای الکتریکی به شبکه با سقف‏های فوتوولتائیک با استفاده از تئوری صف‏
195 طراحی و پیاده‌سازی فیلتر پسیو جهت بهبود کیفیت توان در یک شبکه قدرت با بار غیر خطی
196 طراحی سیستم‌های فتوولتائیک تکفاز متصل به شبکه با در نظر گرفتن خطاهای شبکه
197 طراحی و پیاده سازی یک کنترل کننده ی شارژ برای باطری لیتیوم-یونی
198 برنامه‌ریزی مشارکت واحدهای تولید پراکنده با حفظ قیود بهره‌برداری پایدار و اقتصادی در یک ریزشبکه
199 بررسی و شبیه سازی اثر محدود کننده های خروجی بر روی پایدارساز سیستم قدرت تک ماشینه متصل به شین بینهایت(SMIB)
200 ارائه یک استراتژی جدید تسهیم بار در ریزشبکه
201 شناسایی سیستم احتراق بویلر-توربین و کنترل آن با استفاده از روشهای هوشمند
202 تاثیر تولیدات پراکنده مبتنی بر انرژی¬های تجدیدپذیر بر هماهنگی تجهیزات حفاظتی در سیستم های توزیع انرژی الکتریکی
203 بهبود اقدامات خود ترمیمی در شبکه انرژی الکتریکی هوشمند
204 شبیه سازی و بررسی ماژول های سری موازی خورشیدی
205 طراحی و پیاده سازی یک منبع تغذیه نیم پل به روش LLC با راندمان بالا برای شبکه120VAC ,60HZ
206 طراحی و شبیه سازی سیستم‌های محرکه‌ الکتریکی برای دیفرانسیل‌های الکتریکی
207 طراحی و ساخت اینورتر تکفاز متصل به شبکه برای سیستم‌های فتوولتاییک
208 تحلیل تاثیر جبران کننده های توان راکتیو در سیستم های قدرت به کمک تئوری انشعابات
209 مشارکت منابع تولید پراکنده در بازار توان راکتیو
210 طراحی، تست و اصلاح پروفایل و مواد افزودنی مقره¬های پلیمری در سطح انتقال جهت افزایش طول عمر و بهبود گرادیان میدان الکتریکی
211 بهسازی تخمین گر سرعت و درایو موتور سوئیچ رلوکتانسی
212 برنامه‏ریزی هماهنگ و بهینه شارژ خودروهای الکتریکی و منابع تولید پراکنده در شبکه توزیع با در نظر گرفتن قابلیت اتصال خودرو به شبکه خانگی
213 طراحی موتور سوئیچ رلوکتانس (SRM) به منظور بهبود کارایی
214 تقسیم توان راکتیو متناسب در ریزشبکه های مبتنی بر منابع اینورتری در حالت جزیره ای
215 آشکارسازی جزیره شدن واحدهای تولید پراکنده با استفاده از روش های فعال در شبکه انرژی الکتریکی
216 طراحی کنترل کننده برای یک سیستم فتوولتائیک متصل به یک شبکه توزیع انرژی الکتریکی
217 یک روش کنترل هماهنگ برای افزایش قابلیت گذر از کمبود ولتاژ در توربین های باد مجهز به ژنراتور القایی دو سو تغذیه
218 طراحی موتور سنکرون رلوکتانسی جهت بهبود ریپل گشتاور
219 در مدار قرار گرفتن احتمالی واحدهای تولیدی در حضور منابع تولید بادی دارای عدم قطعیت با در نظر گرفتن قیود قابلیت اطمینانی سیستم قدرت
220 توپولوژی های مختلف مبدل های دزایو موتور سویچ رلوکتانسی
221 کاهش تلفات در اینورتر ها با استفاده از لینک DC تشدیدی
222 انتخاب و طراحی ساختار مناسب برای فیلترهای پسیو کاهش دهنده ی هارمونیک بر اساس پردازش سیگنال
223 طراحی و مدلسازی بهینه یک موتور سوئیچ رلوکتانس (SRM) با هدف کاهش تموج گشتاور و نویز صوتی
224 مکان یابی بهینه محدود کننده جریان خطا در شبکه های قدرت
225 طراحی بالاست الکتریکی فرکانس بالا برای لامپHPS با فرکانس متغییر
226 بررسی عوامل صدا ساز در موتورهای BLDC و ارائه راهکارهایی برای کاهش صدا
227 برنامه ریزی سیستمهای توزیع با در نظر گرفتن هزینه های توسعه، بهره برداری و قابلیت اطمینان با حضور DG های تجدید پذیر
228 مقایسه فنی و اقتصادی ادوات facts برای بهبود عملکرد نیروگاههای بادی
229 هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان جهتی در شبکه های فوق توزیع
230 بهبود پایداری توربین بادی مجهز به ژنراتور القایی دوسو تغذیه با بهره گیری از کنترل کننده میرایی تنظیم شده
231 طراحی کنترل کننده مد لغزشی- فازی برای ژنراتورهای القایی تغذیه شونده از دو طرف

۹۴/۱۱/۳۰
Ebrahim Shahnazi

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی