http://bayanbox.ir/id/2877345278121749323

گروه مکاترونیک دانشگاه آزاد کاشان

وبلاگ تخصصی دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه آزاد کاشان

گروه مکاترونیک دانشگاه آزاد کاشان

وبلاگ تخصصی دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک دانشگاه آزاد کاشان

ردیف عنوان
1 بهبود دقت موتورهای جست وجو بااستفاده از تشابه معنایی بین کلمات
2 بهبود کارایی الگوریتم HMAU در پنهان سازی عناصر حساس
3 ارائه یک روش هوشمند جهت انتخاب الگوریتم بهینه پنهان سازی قواعد وابستگی براساس مشخصات مجموعه داده
4 معرفی یک روش فعل و انفعالی برای استخراج الگوهای پرتکرار از داده های غیرقطعی
5 ارائه یک روش جهت پیش بینی بلند‌مدت بار الکتریکی ساعتی ترانسفورماتورهای قدرت شهر اصفهان
6 ارائه یک روش جهت تایید نویسندگی در تشخیص سرقت ادبی درونی با استفاده از هم‌ارزی فازی هستان‌شناسی
7 خلاصه ساز خودکار متون انگلیسی با ترکیب روابط لغوی و معنایی
8 ارائه روشی اکتشافی مبتنی بر تحریف داده در پنهان سازی قواعد انجمنی حساس
9 بهبود روش کشف سرقت ادبی تک زبانه با استفاده از قطعه بندی متن و دسته بندی فازی
10 ارائه یک روش افزایشی موثر جهت استخراج الگوهای پرتکرار با استفاده از درخت افزایشی دسته ای
11 ارائه یک الگوریتم مؤثر برای استخراج زیرگراف های پر تکرار
12 گزینش وب سرویس شایسته در ترکیب سرویس های وب مبتنی بر QoS
13 ارائه یک ماشین بردار پشتیبان بهبود یافته برای پیش بینی کوتاه مدت بار الکتریکی
14 ارائه یک روش مؤثر برای استخراج افزایشی الگوهای پرتکرار از داده‌های غیر قطعی
15 ارائه روش ترکیبی جهت تشخیص اسپم در شبکه اجتماعی از طریق تحلیل گراف و انالیز رفتار کاربران
16 استخراج افزایشی الگوهای مکرر حداکثری از داده های غیر قطعی تک متغیره
17 پیش بینی بارش باران شهرستان نجف آباد مبتنی بر ترکیب شبکه عصبی پرسپترون چندلایه ای و الگوریتم ژنتیک
18 ارایه یک الگوریتم مسیریابی موثر و آگاه از انرژی مبتنی بر سینک های متحرک در شبکه‌های حسگر بی‌سیم
19 اولویت بندی سناریوهای کیفی در ارزیابی معماری سازمانی با استفاده از الگاریتم ژنتیک مرتب شده نامغلوب(NSGA-II)
20 ارائه یک سیستم رمزنگاری نامتقارن مبتنی بر ترکیب خطی متغیرها
21 انتخاب ویژگی های مؤثر واستفاده از الگوریتم SVM ارتقا یافته برای تشخیص نفوذ
22 ارائه مدلی برای اولویت بندی معیارهای معماری امنیت اطلاعات سازمانی  با استفاده از روش TOPSIS فازی
23 ارائه راهکاری به منظور کاهش مصرف انرژی در مراکز داده ابری با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی
24 : ارائه راهکاری جهت کنترل و مدیریت توان در شبکه های حسگر بی سیم به روش مسیریابی پویا با استفاده از منطق فازی
25 استفاده از توابع ژنتیک بهینه برای اولویت بندی سناریوهای کیفی در ارزیابی معماری سازمانی
26 ارائه روشی جهت کاهش خطا در وب سرویس ها با استفاده از سیستم های خود-بهبود
27 ارائه یک رویکرد مبتنی بر الگوریتم ژنتیک جهت انتخاب و اولویت‌بندی سناریوها در ارزیابی معماری‌های مرجع نرم‌افزار
28 : ارائه یک متد هوشمند ترکیبی برای ردیابی خودرو بصورت پایدار در سیستمهای مراقبت هوایی
29 بهینه سازی تخصیص بودجه تبلیغات براساس سیستم های پشتیبان تصمیم
30 : تشخیص سرقت علمی از نوع بازنویسی مبتنی بر تولید کلیه جملات بازنویسی ممکن شبیه به رفتار انسان
31 روشی سریع در پنهان سازی مجموعه عناصر فراوان حساس مبتنی بر الگوریتم SIF-IDF
32 پیش بینی عملکرد نهایی دانش آموزان براساس ویژگی ها و مشارکت آنان در انجمن های گفتگوی دانش آموزی
33 شیوه طراحی نرم افزار برای آموزش کودکان مبتلا به ADHD
34 ارائه روشی ترکیبی جهت افزایش صحت دسته بندی اسناد علمی با استفاده از تکنیک شاخص‌گذاری معنایی پنهان و الگوریتم KNN
35 ارائه یک روش تشخیص معنایی سرقت ادبی با استفاده ازهم ارزی فازی هستان شناسی
36 ارائه یک روش جهت کاهش هزینه (ریالی) پیش بینی بیماری دیابت نوع 2 با استفاده از انتخاب ویژگی
37 یک روش موثر جهت کاهش ماکزیمم حافظه مصرفی در پیش بینی بقاء سرطان سینه
38 روشی نوین جهت خلاصه سازی موضوعی مقالات علمی بر مبنای تحلیل معنایی پنهان
39 ارائه یک الگوریتم برای کشف الگوهای پنهان در تصاویر ماموگرافی
40 بهینه‌سازی انتخاب عملیات تطبیق مبتنی برمعماری، در سیستم‌های نرم‌افزاری خودتطبیق با استفاده از الگوریتم ژنتیک
41 شخصی سازی جستجوی وب با استفاده از پروفایل هستی شناختی چند مرجعی کاربر با در نظر گرفتن اولویتهای موقعیت مکانی
42 ارائه روشی بهینه برای مخفی کردن مجموعه عناصر حساس مبتنی بر الگوریتم ژنتیک
43 ارائه روشی سریع جهت پنهان سازی الگوهای حساس مبتنی بر میزان شباهت با عناصر مجموعه داده
44 ارائه مدلی برای بهبود عرضه خدمات در واحد پشتیبانی سامانه های اطلاعاتی در شرکت ذوب آهن اصفهان براساس استاندارد ITIL
45 ارایه ی یک چارچوب برای مهندسی خواسته‌های سیستم‌های فرآیندمحور در بستر آموزشی مبتنی بر پروژه
46 ارائه روشی برای بررسی کاربردپذیری نرم افزارهای سیستم های همراه
47 بهبود دقت سنجش اندازه نرم افزار بر اساس متریک نقاط عملکرد (FP) با استفاده از مفاهیم منطق فازی و شبکه عصبی
48 تخمین فرکانس های تشدید واکه های زبان فارسی با ترکیب تبدیل موجک و روش پیشگویی خطی
49 ارتقاء دانش در جامعه مصنوعی با استفاده از یادگیری عاطفی مغز
50 ارائه مدل ارتباط و همکاری در جامعه مصنوعی مبتنی بر یادگیری عاطفی مورن
51 ارائه روش تشخیص نفوذ هوشمند با استفاده از شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم (GMDH)
52 توسعه‌ی الگوریتم دسته‌بند خودکار برای متون فارسی با استفاده از منطق فازی
53 ارائه روشی به منظور بهبود دقت در سیستم‌های پیشنهاددهنده مبتنی بر عنصر با بهره‌گیری از پروفایل شخصیتی کاربر
54 بهینه سازی تخصیص منابع در محیط در محیط رایانش ابری با استفاده از الگوریتم کلونی زنبورهای عسل
55 ارائه روشی برای افزایش گذردهی شبکه‌های سلولی بی‌سیم با توزیع تصادفی ایستگاه‌های پایه
56 تشخیص پلاک خودرو در شب با استفاده از روش الگوریتم تقسیم بندی آستانه تکراری برای پلاکهای ایرانی
57 ارائه روشی جهت ارتقاء کیفیت سرویس در پروتکل SCTP-CMT با استفاده از الگوریتم ازدحام تجمعی ذرات (PSO)
58 پیش‌بینی پاسخ مشتریان به خرید محصول جدید در بازاریابی مستقیم مبتنی بر سیستم‌های پشتیبان تصمیم
59 ارائه روشی مبتنی بر وزن دهی به عناصر به منظور کاهش قواعد گم شده در پنهان سازی قواعد وابستگی
60 ارائه یک روش جدید برای تخصیص ماشین های مجازی در محاسبات ابری با مصرف انرژی کمتر
61 روشی بهینه برای پیش بینی خطا جهت اجتناب از شکست ماشین ها در محیط های ابری
62 روشی بهینه برای پنهان سازی قواعد انجمنی در مجموعه داده های بزرگ، بدون تغییر میزان فراوانی عناصر حساس
63 ارائه الگوریتمی جهت کاهش مجموعه عناصر فراوان گم شده در داده کاوی با حفظ حریم خصوصی
64 سیستم هوشمند پیش بینی آبیاری با استفاده از الگوریتم بیزین
65 پیش بینی نتایج مسابقات بسکتبال مبتنی بر الگوریتم ژنتیک
66 ارائه روشی کارا در تشخیص سرقت های علمی- ادبی با استفاده از الگوریتم یادگیری ماشین بردار پشتیبان
67 ارائه یک الگوریتمk-means بهبود یافته با استفاده از الگوریتم های جستجوی گرانشی و ژنتیک
68 یک روش کارآمد در حفظ حریم خصوصی در داده کاوی مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی فاخته
69 روشی جهت پنهان سازی اَشکال مختلف قواعد انجمنی حساس با حداقل میزان قواعد گم شده
70 پیش بینی سطح ریسک بیمه گذاران بیمه بدنه با استفاده از بهبود بخش بندی آنها
71 مجتمع سازی آگاه به انرژی ماشین های مجازی در محاسبات ابری با استفاده از منطق فازی
72 پیش بینی ریسک بیمه گذاران جدید در بیمه شخص ثالث خودرو با استفاده از درخت تصمیم بهبود یافته به منظور کاهش ماکزیمم حافظه موردنیاز
73 معرفی روشی جهت پنهان سازی قواعد انجمنی با حداقل سازی تغییرات در پایگاه داده
74 مدیریت منابع نرم افزاری آگاه از زمینه جهت بهبود کیفیت سرویس های محاسبات ابری
75 ارائه روشی کارا جهت پنهان سازی قواعد وابستگی در پایگاه داده های حجیم
76 تخمین ریسک پول شویی در مشتریان بانک با استفاده از درخت تصمیم چند گانه
77 ابهام زدایی افزایشی نام نویسندگان در کتابخانه های دیجیتال با استفاده از وب
78 پیش بینی سطح ریسک بیمه گذاران بیمه بدنه خودرو با استفاده از یک شبکه عصبی بهبود یافته
79 ارائه یک زمانبند تطبیقی مبتنی بر دانش برای یک ارائه دهنده نرم افزار به عنوان سرویس در محیط محاسبات ابری
80 بهبود سرعت دسترسی به سرورها در رایانش ابری سیار
81 روشی برای مخفی سازی مجموعه عناصر حساس با استفاده از ماتریس ایمن سازی
82 طراحی الگوریتم خوشه بندی درشبکه حسگربی سیم با چند چاهک به منظور بهبود طول عمر شبکه
83 استفاده از سیستم مدیریت دانش فازی برای اختصاص منابع بصورت دینامیکی در زیر ساخت ابری با در نظر گرفتن قوانین SLA
84 بررسی راهکارهای دسترسی به کاربرد پذیری در سطح معماری نرم افزارو ارائه تاکتیکهای تطبیق یافته جهت کاربردهای وب
85 راهکاری جهت افزایش تغییرپذیری در اجرای معماری سازمانی با استفاده از فناوری محاسبات ابری
86 داده کاوی با حفظ محرمانگی داده ها در مکعب داده های سامانه پردازش تحلیلی برخط
87 ارائه روش بهبود یافته به منظور کاهش قواعد گم شده در پنهان سازی مجموعه عناصر حساس در حفظ حریم شخصی
88 روشی برای مهندسی مجدد فرایندهای کاری مبتنی بر هستان‌شناسی مولفه های معماری سازمانی
89 بهبود زمانبندی گردش کار در سیستم های توزیع شده ناهمگن با استفاده از الگوریتم بهینه سازی فاخته
90 بررسی وبهبود مدلی برای ترکیب سرویس های وب معنایی آگاه از زمینه برپایه روش های برنامه ریزی
91 ارائه روشی جهت زمان بندی جریان کار با استفاده از روش نوبت گردشی در محیط ابر
92 کاهش گم شدگی داده ها در ارسال همزمان از چند مسیر نامتشابه در پروتکل sctp-cmtبا استفاده از منطق فازی
93 الگوریتم تلفیقی با رویکرد اکتشافی به منظور حفظ حریم خصوصی در استخراج قواعد انجمنی
94 بهبود دقت شناسایی سرقت علمی بازنویسی در متون فارسی
95 ارائه روشی جهت مدیریت دانش معماری نرم افزار با استفاده از ویکی معنایی
96 خود‌مکان‌یابی یک روبات انسان نمای کاملا خود‌مختار برای مسابقات فوتبال روبوکاپ
97 بهینه سازی زمان پاسخ وب سرویس مرکب براساس تکنیک خودتطبیقی
98 روشی بهینه جهت جوان سازی نرم افزار بر اساس زنجیره مارکف، با استفاده از تکنیک های جانشین گرم و جانشین داغ
99 انتخاب خودکار ایندکس برای پایگاه داده با استفاده از آیتم های پرتکرار بیشینه
100 کاویدن افزایشی و فعل و انفعالی الگوهای پرتکرار از داده های غیرقطعی
101 طراحی فضای قندی در جامعه مصنوعی
102 ارائه روش کم هزینه برای تشخیص بیماری تنگی عروق کرونر با استفاده از ویژگی های موثر
103 ارائه یک طبقه بندی SVM مقیاس پذیر با استفاده ازانتخاب ویژگی ها برای کشف هرزنامه ها
104 بهبود صحت سیستمهای پیشنهاد دهنده مشارکتی با بهره گیری از اطلاعات اجتماعی کاربر
105 کاویدن فعل و انفعالی زیر گراف های پرتکرار از گرافهای تراکنشی
106 ارائه الگوریتمی به منظور پنهان سازی قواعد وابستگی حساس روی پایگاه داده تراکنشی با کمترین اثر جانبی
107 ارائه یک روش بهبودیافته در دسته بندی متون مبتنی بر روش K نزدیکترین همسایه
108 ارائه روشی موثر مبتنی بردرخت تصمیم , برای پیش بینی بیماری دیابت نوع دو
109 ارائه الگوریتمی به منظور پنهان سازی مجموعه عناصر فراوان حساس
110 بهبود کارایی زمانبند انطباقی آگاه از منبع کارها در کلاسترهای نگاشت-کاهش با استفاده از پروفایلهای کار خود- تنظیم
111 پیکربندی پویای ترکیب بهینه سرویسهای وب بر اساس کیفیت آنها
112 زمانبندی مانیتورینگ سرویسهای وب مبتنی بر ویژگیهای کیفی قابل ارزیابی در محیط پویا
113 ارائه روشی جهت اندازه گیری تاثیرات رویکرد های معماری بر ویژگی های کیفی
114 اولویت بندی سناریوهای کیفی در ارزیابی معماری سازمانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
115 ارائه یک راهکاراکتشافی جهت بهبودتوازن باردرمحیط محاسبات ابری
116 ارائه روشی بمنظور استخراج قواعد وابستگی با حفظ حریم خصوصی با کاهش قواعد گمشده
117 روشی برای شناسایی حملات SoD در PIOV
118 پردازش هوشمند و موازی پرس وجوها روی آنتولوژیهای توزیعی
119 ارائه روشی سریع برای کشف قواعد وابستگی جهت بهبود مدیریت المان های شهری
120 تحلیل تأثیر انتخاب ارائه دهنده سرویس در پردازش ابری
121 افزایش میزان صحت در پیش بینی دیابت نوع 2 با استفاده از انتخاب ویژگی و طبقه بند ترکیبی
122 ارائه الگوریتمی جدید جهت پنهان کردن مجموعه عناصر فراوان حساس در داده کاوی
123 تولید نمونه های آزمون مبتنی بر مدل با استفاده از توصیفات رسمی معماری نرم افزار
124 حفظ حریم خصوصی در کاوش قوانین انجمنی با استفاده از نظریه بازی
125 دسته بندی صفحات وب با استفاده از مدل رفتاری کاربران
126 پویا سازی همکاری های بین سازمانها با استفاده از عامل های هوشمند در معماری سرویس گرا
127 محاوره با کامپیوتر از طریق تشخیص حرکات دست و انگشتان با استفاده از یک دوربین
128 زمانبندی چند هدفه جریان کاری در محیط ابر با استفاده از الگوریتم PSO بهبود یافته
129 ارائه یک روش موثر برای طبقه بندی انجمنی افزایشی
130 روشی با صحت بیشتر برای پیش بینی دیابت نوع 2
131 یادگیری ترجیحات کاربر جدید مبتنی بر انتخاب پویای فقره‌ها (آیتم‌ها) در سیستم‌های پیشنهاد دهنده مشارکتی
132 روش ترکیبی ویژگی های ساختاری و شباهت های مشترک جهت استخراج جوامع خود توصیف در شبکه های اجتماعی
133 ارائه یک روش ترکیبی جهت ابهام زدائی نام نویسنده در منابع دیجیتال
134 بررسی مدیریت بافر و حل مشکل بلوکه شدن آن در انتقال چند مسیره همزمان پروتکل SCTP
135 استفاده از چهارچوب ecudeRpaM برای حل مسائل علمی در محاسبات ابری
136 ارائه روشی جهت بازسازی معماری خط تولید سیستمهای نرم افزاری
137 پنهان سازی قواعد وابستگی حساس با آشفته سازی عناصر سمت راست قواعد
138 ارائه مدلی برای اندازه گیری اعتماد امنیتی در سازمان ها
139 تشخیص زبان اشاره فارسی ناشنوایان در پس زمینه پیچیده
140 ارائه روشی جهت افزایش دقت تخمین تلاش درفرآیند توسعه نرم افزار با استفاده از منطق فازی
141 ارائه ی یک روش بهبود یافته مبتنی بر خوشه بندی جهت دستیابی به اطلاعات در شبکه های اجتماعی
142 جاسازی فعالیتهای معماری نرم افزار در روش DDF
143 کاویدن افزایشی و فعل و انفعالی الگوهای تکرار شونده مبتنی بر درختFP-tree پویا
144 ارائه روش ترکیبی تبدیل موجک و شبکه عصبی جهت تشخیص مکانیزه تومور های مغزی از روی تصاویر سی تی اسکن
145 بررسی کارایی چند پخشی جریان‌های ویدئویی زنده در شبکه‌های بزرگ مقیاس نظیر به نظیر
146 سیستم های پیشنهاد در شخصی سازی وب با استفاده از تجمیع منابع اطلاعاتی
147 بهبود مهاجرت زنده ماشین مجازی مبتنی بر روش پیش کپی
148 ارائه روشی جهت استفاده از معماری نرم افزار در تست سطح کد
149 ارائه روشی جهت بازیابی معماری نرم افزار مبتنی بر الگوریتم بهبود یافته یادگیری بیز و تهیه ابزار خودکارسازی
150 بهبود کارایی الگوریتم کشف استنتاج درپایگاه داده ها مبتنی بر روش D2Mon
151 ارائه رویکردی نوین در خوشه بندی ساختاری اسناد XMLمبتنی بر زیر ساختارهای منجمد
152 ارایه روشی برای اندازه گیری جامعیت معنایی در سطح معماری سیستم های نرم افزاری
153 بهینه سازی روش طراحی مبتنی بر ویژگی جهت بهبود پیمانه بندی درطراحی معماری نرم افزار
154 روش بهینه خلاصه سازی استخراجی متون
155 ارائه مدلی چهت اندازه گیری کارایی در اهداف امنیتی معماری سرویس گرا
156 ارائه یک متدولوژی معماری سازمانی سرویس گرا مبتنی بر چارچوب زکمن با استفاده از معماری مدل رانده
157 ارائه الگوریتمی برای انتخاب وب سرویس ها بر اساس نقش، با استفاده از تطبیق آنتولوژی ها
158 ارائه روشی جهت بهبود دسترسی به فابل های راه دور در پردازش ابری
159 : ارائه یک رویکرد کشف سرویس آگاه به زمینه در محیط‌های محاسبات فراگیر
160 تولید واسط های رفتاری طرفین یک کروگرافی از روی توصیف WS-CDL بر مبنای ماشین حالت UML
161 چارچوب کنترل دسترسی برای ترکیب وب سرویس ها در معماری سرویس گرا
162 کشف منابع در گرید بصورت غیرمتمرکز با رویکرد کاهش ترافیک و افزایش سرعت
163 ارائه روشی بهبود یافته جهت تولید خودکار هستان شناسی از متن
164 رائه و پیاده سازی راهکاری جهت تأمین امنیت یک پایگاه داده توزیع شده با استفاده از عامل های نرم افزاری
165 ارائه یک روش آزمون مبتنی بر مدل با استفاده از توصیفات رسمی معماری نرم¬افزار
166 ارائه¬یک مدل اعتماد در شبکه¬های اقتضاِی حمل ونقل
167 ارائه یک مدل ریاضی جهت ارزیابی قابلیت اطمینان معماری نرم افزار
168 الگوریتمی برای ارزیابی میزان تشابه سیاستهای وب سرویس با استفاده از آنتولوژی
169 ایجاد تحرک قوی و گفتگوی میان نخی در بستر گریدی Alchemi
170 طراحی و توسعه یک سیستم خبره با استفاده از نرم افزار clips جهت تشخیص هویت گوینده
171 طراحی و پیاده‌سازی سیستم اکسیژن دهی مزارع پرورش ماهی با استفاده از منطق فازی
172 ارائه یک معماری ترکیبی مبتنی بر ناهنجاری برای تشخیص نفوذ در شبکه¬های بی¬سیم موردی
173 ارائه روشی نوین جهت شناسایی هوشمند بدافزارها
174 ارائه رویه‌ای جهت ترکیب داده‌ها از منابع ناهمگن در برنامه‌های وب‌2 با استفاده از تکنولوژی مشاپ
175 ارائه‌ی گسترشی از یک الگوریتم تطبیق آنتولوژی مبتنی بر نمونه
176 توسعه تکنیک های داده کاوی برای کاربردهای پزشکی و ارزیابی بر اساس داده های بیماران Multiple Sclerosis (MS)
177 انتخاب ژورنال مناسب در کتابخانه های دیجیتال با استفاده از کاربرد کاوی وب
178 ارائه روش بهبود یافته به منظور کاهش اثرات جانبی در پنهان سازی قواعد انجمنی حساس
179 تشخیص ضایعات بیماری MS از روی تصاویر MRI به کمک پردازش تصویر و شبکه های عصبی مصنوعی
180 ارائه یک مدل بهبود یافته به منظور حفظ حریم خصوصی در سرویس دهندگان مکان محور
181 افزایش ثروت در جامعه مصنوعی مبتنی بر مدل فضای قندی با استفاده از الگوریتم یادگیری ماشین بولتزمن
182 تشخیص نظرات جعلی با ترکیب ویژگی های لغوی، احساسی و نحوی
183 ارائه روشی سلسله مراتبی برای سازگاری داده ها در رایانش ابری با استفاده از توالی خواندن و نوشتن
184 بررسی مسئله توازن بار و ارائه روشی هوشمند جهت کاهش زمان بیکاری در محیط محاسباتی گرید با استفاده از منطق فازی
185 بکارگیری قابلیت اطمینان و توازن بار در تکنیک هوشمند تطبیقی کلونی مورچگان جهت جستجوی ماشینهای خراب محیط ابر ترکیبی ناهمگن.
186 ارائه روشی جهت جلوگیری از حملات پیشرو مبتنی بر تحریف در پنهان سازی قوانین انجمنی
187 بهبود الگوریتم هم زیستی جانواران در محیط زیست به کمک الگوریتم ژنتیک
188 استخراج افزایشی الگوهای پرتکرار از داده های غیرقطعی وزن دار
189 طراحی الگوریتم تشخیص ژست دست مبتنی بر منطق فازی
190 یک روش حریصانه بهبودیافته مبتنی بر کدینگ XOR جهت افزایش کیفیت ویدیوی زنده دریافتی در شبکه های خودروئی متحرک.
191 ارائه یک روش برای استخراج افزایشی الگوهای پرتکرار با استفاده از درخت افزایشی دسته ای
192 ارائه روشی مبتنی برPCA برای تشخیص تومورهای سرطان سینه به کمک پردازش تصاویر ماموگرام
193 بهبود کیفیت خوشه بندی و حفظ حریم خصوصی مبتنی بر تبدیلات موجک
194 بهینه‌سازی میزان تغییرات در شبکه‌های اجتماعی با حفظ حریم خصوصی پیوند و شباهت ساختاری
195 ارائه مدلی مبتنی بر درخت تصمیم و ماشین بردار پشتیبان بمنظور پیش بینی مقاومت فشاری 28 روزه بتن پاششی(شاتکریت)
196 ارائه روشی در شناسایی سرویس های نرم افزاری بر اساس مدل کاری سازمان با استفاده از شاخص های کلیدی فرایند در معماری سرویس گرا
197 بهبود بهینه ساز معنایی برای کاهش زمان پاسخ دهی پرس و جو در پایگاه داده های رابطه ای
198 طبقه بندی جملات زبان فارسی بر اساس ویژگی های احساسی
199 ارایه روشی جهت کنترل خطا در رایانش ابری موبایل به کمک مدل مخفی زنجیره مارکف
200 طبقهبندی نوع پاسخ برای سیستم پرسش و پاسخ زبان فارسی با استفاده از ویژگیهای کلمات معنایی مرتبط و
201 ارائه روشی سریع برای استخراج الگوهای پرتکرار از داده های غیرقطعی
202 روشی سریع برای پیش بینی پیوندها در شبکه های اجتماعی همگن مبتنی بر خوشه بندی طیفی
203 الگوریتم تکرار سلسله مراتبی پویا بهینه شده با کمک الگوریتم فاخته
204 تفکیک نواحی پوست در تصاویر رنگی مبتنی بر ساخت فضای رنگ جدید بهینه شده با استفاده از الگوریتم ژنتیک
205 الگوریتم زمانبندی تطبیقی بر مبنای تغییر فرکانس پردازنده ماشین های مجازی در محاسبات ابری
206 ارائه چارچوبی جهت پیاده‌سازی مدیریت خدمات IT مبتنی بر ITIL برای دانشگاه‌ها
207 توسعه‌ی دسته‌بندی خودکار سوره‌های قرآن کریم بر اساس تاریخ نزول آیات، با استفاده از منطق فازی
208 بهبود پروتکل مسیریابی توافقی در شبکه های حسگر بی سیم
209 الگوریتم مهاجرت CR/TR بهینه‌شده با کمک تغییر فرکانس پردازنده ماشین مجازی
210 ارائه زمانبند مبتنی بر نتایج پیش شبیه سازی ابر جهت بهبود زمانبندی وظایف در محاسبات ابری
211 تعیین محل و تشخیص چهره انسان با استفاده از استخراج ویژگی پوست با بکارگیری تئوری سنجش فشرده
212 پیش بینی جریان ترافیک کوتاه مدت با استفاده از تکنیک AKNN بر اساس درخت KD
213 معرفی یک روش، جهت مسیریابی همه جهته ربات در محیط‌های ناشناخته و پویا با استفاده از الگوریتم ژنتیک
214 بهبود کیفیت سرویس ارسال ترافیک ها با حساسیت های متفاوت در شبکه های اقتضایی متحرک با رویکرد افزایش قابلیت اطمینان
215 معرفی روشی جهت شناسایی ساختار اجتماعات همپوشان در شبکه های اجتماعی بوسیله خوشه بندی فازی
216 ارائه راهکاری در سطح معماری نرم افزار جهت بهبود ویژگی سبز در نرم افزار
217 ارائه روشی مبتنی بر فرآیند شبکه تحلیلی جهت تحلیل معماری سازمانی
218 الگوریتم تکرار سلسله مراتبی پویا بهینه شده با کمک الگوریتم همکاری همیاری در محاسبات توزیع‌شده
219 ارائه یک روش مسیریابی جهت توازن بار در شبکه های بی سیم موردی مبتنی بر الگوریتم مورچگان و آتاماتای یادگیر
220 معرفی چارچوبی برای بهبود اندازه گیری پارامترهای ریسک در سیستم مدیریت امنیت اطلاعات براساس ارزش گذاری چک لیستها
221 شناسایی عوامل مکانی موثر در تصادفات جاده ای با استفاده از کاوش الگوهای هم مکان
222 بهبود پنهان سازی الگوهای حساس در استخراج سودمندی با حفظ حریم خصوصی
223 ارایه یک روش افزایشی برای استخراج الگوهای پرتکرار از داده های غیر قطعی
224 یک روش موثر جهت کاهش ماکزیمم حافظه مصرفی در تشخیص سرطان سینه
225 ارتقاء روش ATAM جهت ارزیابی معماری خط تولید نرم افزار
226 ارایه یک راه کار در سطح معماری برای تامین امنیت محاسبات ابری
227 ارائه یک روش گمنام سازی جهت حفظ محرمانگی داده های شبکه های اجتماعی
228 ارائه راهکارهایی برای رفع مشکلات امنیت پروتکل های مسیردهی در شبکه های بدون سیم و بدون مدیریت مرکزی
229 ارائه روشی جهت تسریع پردازش پرس وجوهای xml
230 طراحی الگوریتم تخصیص فرکانس پویای ماشین‌های مجازی با استفاده از تکنیک DVFS باهدف افزایش توان عملیاتی
231 گمنام سازی k مرتبه ای برای حفظ حریم خصوصی در فیلترینگ مشارکتی با استفاده از خوشه بندی فازی
232 ارائه روشی جهت بهبود ترکیب بهینه سرویس های وب مبتنی بر کیفیت سرویس با استفاده از الگوریتم بهینه فاخته
233 بکارگیری قطعه‌بندی پویا جهت زمان‌بندی جریان کار بر اساس شرایط زمان اجرا
234 شناسایی مشتری بالقوه برای استفاده از ADSL با استفاده از خوشه بندی ترکیبی k-means و ژنتیک
235 پیش بینی میزان دستیابی به معیارهای تن سنجی استاندارد در عمل زیبایی بینی(رینوپلاستی)با استفاده از طبقه بند بیز ساده
236 ارائه رویکردی‌‌‌ جهت بهبود ارزیابی قابلیت‌اطمینان در سیستم‌های مبتنی بر مؤلفه
237 ارائه یک الگوریتم سریعتر برای کاوش فعل وانفعالی زیرگراف های پرتکرار از گراف های تراکنشی
238 حفظ حریم خصوصی داده های مسیر با استفاده از سرکوب سراسری در فرایند جریان حرکت
239 بهینه‌سازی زمان‌بندی کارها در ابرهای ترکیبی با استفاده از الگوریتم بهبود یافته‌ی کلونی زنبور عسل
240 بکارگیری جبر پردازه ای برای بهبود پیش بینی کارایی سیستم های نرم افزاری
241 مدلسازی ارتقاء دانش در جامعه ی مصنوعی با استفاده از الگوریتم شناختی ترکیبی
242 کشف تقلب علمی بازنویسی با استفاده از سبک نگارش متن
243 بهبود کیفیت گمنام سازی اطلاعات در یک شبکه ی اجتماعی از طریق کاهش تعداد گره های نویزی

۹۴/۱۱/۳۰
Ebrahim Shahnazi

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی